Käyttöehdot

bannerAbout

Käyttöehdot

Tämä sopimus sisältää WELLDONE ELECTRONICS LTD:n käytön ehdot.Nettisivusto.Tässä sopimuksessa käytettynä: (i) "me", "me" tai "meidän" viittaa WELLDONE ELECTRONICS LTD.:hen;(ii) "sinä" tai "sinun" viittaa henkilöön tai yhteisöön, joka käyttää "Internet-sivustoa"; (iii) "Internet-sivusto" tarkoittaa kaikkia katseltavissa olevia sivuja (mukaan lukien sivujen otsikot, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet, linkit ja teksti) , taustalla oleva ohjelmakoodi ja oheiset palvelut ja tämän sivuston dokumentaatio, ja (iv) "Kumppani" viittaa kolmannen osapuolen tahoon, jonka kanssa WELLDONE ELECTRONICS LTD. on luonut version tästä Internet-sivustosta tai jonka WELLDONE ELECTRONICS LTD. on valtuuttanut linkittääksesi tälle Internet-sivustolle tai kenen kanssa WELLDONE ELECTRONICS LTD:llä on yhteinen markkinointisuhde. Avaamalla, selaamalla ja/tai käyttämällä tätä Internet-sivustoa vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja sitoutunut noudattamaan näitä ehtoja ja ehtoja ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
 

1. Käyttöluvan haltija

Myönnämme sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, peruutettavan lisenssin käyttää Internet-sivustoa vain ostoprosessisi hallintaan, mukaan lukien tuotteiden katseleminen, pyytäminen, hyväksyminen ja tilaaminen itsellesi tai yrityksesi puolesta.Internet-sivuston lisenssinhaltijana et saa vuokrata, liisata, myöntää vakuusoikeuksia tai muutoin siirtää mitään oikeuksia, jotka sinulla on tämän Internet-sivuston käyttöön.Sinulla ei ole myöskään oikeutta jälleenmyydä tämän Internet-sivuston ostonhallinta- ja käsittelypalveluita.
 

2. Ei takuuta/vastuuvapauslauseketta

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen yhteistyökumppanit eivät takaa, että käytät Internet-sivustoa keskeytyksettä, että viestejä tai pyyntöjä toimitetaan tai että Internet-sivuston toiminta on virheetöntä tai turvallista.Lisäksi WELLDONE ELECTRONICS LTD:n toteuttamat turvamekanismit.ja sen kumppaneilla voi olla luontaisia ​​rajoituksia, ja sinun on itse päätettävä, että Internet-sivusto vastaa riittävästi vaatimuksiasi.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen kumppanit eivät ole vastuussa tiedoistasi riippumatta siitä, sijaitsevatko ne meidän tai palvelimillasi.
Olet vastuussa kaikesta tilisi käytöstä sekä salasanasi ja tietosi luottamuksellisuudesta.Emme suosittele salasanasi ja tilinumerosi jakamista kenellekään;tällainen jakaminen tapahtuu täysin omalla vastuullasi.Siksi sinun tulee valita yksilöllinen, huomaamaton salasana ja vaihtaa salasanasi usein.
WELLDONE ELECTRONICS LTD.Internet-sivusto ja sen sisältö tarjotaan "sellaisenaan" ja WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen kumppanit eivät anna minkäänlaisia ​​väitteitä tai takuita tämän sivuston, sen sisällön tai tuotteen suhteen.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen yhteistyökumppanit kieltäytyvät täten kaikista takuista, joko nimenomaisista tai oletetuista, kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta.Tämä WELLDONE ELECTRONICS LTD:n vastuuvapauslauseke.ja sen yhteistyökumppanit eivät millään tavalla vaikuta valmistajan mahdolliseen takuuseen, joka siirretään sinulle.WELLDONE ELECTRONICS LTD., sen yhteistyökumppanit, sen toimittajat ja jälleenmyyjät eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, tulonmenetyksistä, menetetyistä voitoista, liiketoiminnan keskeytymisestä, tietojen katoamisesta tai kadonneista vahingoista aiheutuvat vahingot tiedot, tietokoneen keskeytykset ja vastaavat) tai korvaavien tavaroiden tai palvelujen hankintakustannukset, jotka johtuvat tuotteiden käytöstä tai liittyvät tämän Internet-sivuston käyttöön tai kyvyttömyyteen käyttää sitä, vaikka WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja/tai sen kumppaneita on informoitu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta tai minkä tahansa muun osapuolen vaatimuksesta.WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen yhteistyökumppanit eivät takaa tai takaa, että tällä Internet-sivustolla annetut tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä tai ajantasaisia.Nämä rajoitukset pysyvät voimassa tämän sopimuksen päättymisen jälkeen.
 

3. Otsikko

Kaikki Internet-sivuston omistusoikeudet, omistusoikeudet ja immateriaalioikeudet säilyvät WELLDONE ELECTRONICS LTD:llä, sen kumppaneilla ja/tai sen toimittajilla.Tekijänoikeuslait ja -sopimukset suojaavat tätä Internet-sivustoa, etkä saa poistaa mitään omistusoikeudellisia ilmoituksia tai tarroja Internet-sivustolta.Tämän Internet-sivuston käytön myötä sinulle ei siirry immateriaalioikeuksia.
 

4. Päivitykset

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen kumppanit varaavat oikeuden päivittää ja päivittää Internet-sivustoa oman harkintansa mukaan ilman erillistä ilmoitusta sinulle, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, muuttuvat toiminnot, käyttöliittymä, menettelyt, dokumentaatio tai mikä tahansa tämän sopimuksen ehto.WELLDONE ELECTRONICS LTD.pidättää lisäksi oikeuden muuttaa mitä tahansa tähän ja käytäntöihin sisältyviä ehtoja julkaisemalla ne Internet-sivustolla.Jos et voi hyväksyä päivitystä, päivitystä tai muutosta, ainoa keinosi on lopettaa Internet-sivuston käyttö.Jos jatkat Internet-sivuston käyttöä sivustollamme tapahtuvien muutosten tai uuden sopimuksen julkaisemisen jälkeen, hyväksyt muutoksen.
 

5. Muutoskielto

Yllä olevan lisenssin nojalla sinua ei saa muokata, kääntää, kääntää uudelleen, purkaa tai käännellä tai muuten yrittää johtaa lähdekoodia Internet-sivuston toimintaa varten tai luoda johdannaista WELLDONE ELECTRONICS LTD.perustuu Internet-sivustoon tai Internet-sivuston osiin.Tässä sopimuksessa "käänteinen suunnittelu" tarkoittaa Internet-sivuston ohjelmiston tutkimista tai analysointia sen lähdekoodin, rakenteen, organisaation, sisäisen suunnittelun, algoritmien tai salauslaitteiden määrittämiseksi.
 

6. Irtisanominen

Tämä lisenssi päättyy automaattisesti, kun ilmoitamme sinulle, jos et noudata tässä kuvattuja ehtoja.WELLDONE ELECTRONICS LTD.on oikeus irtisanoa minkä tahansa käyttäjän käyttöoikeus milloin tahansa mistä tahansa syystä tai ilman syytä.Tällainen irtisanominen voi perustua yksinomaan WELLDONE ELECTRONICS LTD:n harkintaan.ja/tai sen kumppanit.
 

7. Muut vastuuvapauslausekkeet

WELLDONE ELECTRONICS LTD.ja sen kumppanit eivät ole vastuussa sinulle tämän sopimuksen mukaisista viivästyksistä tai laiminlyönneistä, jos viivästys tai epäonnistuminen johtuu tulipalosta, räjähdyksestä, työkiistasta, maanjäristyksestä, onnettomuudesta tai onnettomuudesta, kuljetusvälineiden puutteesta tai epäonnistumisesta ja/tai palvelut, televiestintälaitteiden ja/tai -palvelujen, mukaan lukien Internet-palvelut, puute tai epäonnistuminen, epidemia, tulva, kuivuus tai sodan, vallankumouksen, sisällislevon, saarron tai kauppasaarron, Jumalan teon, kyvyttömyys saada vaadittua lisenssiä, lupaa tai valtuutuksen tai minkä tahansa lain, julistuksen, määräyksen, määräyksen, hallituksen vaatimuksen tai vaatimuksen johdosta tai mistä tahansa muusta syystä, riippumatta siitä, ovatko ne samat tai erilaiset kuin luetellut, jotka eivät ole WELLDONE ELECTRONICS LTD:n kohtuullisessa hallinnassa.ja sen kumppanit.
Tämä sopimus edustaa tätä lisenssiä koskevan täydellisen sopimuksen, ja sitä voidaan muuttaa vain molempien osapuolten tekemällä kirjallisella muutoksella.
Jos jokin tämän sopimuksen määräys katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä määräystä muutetaan vain siinä määrin kuin on tarpeen sen tekemiseksi täytäntöönpanokelpoiseksi.
Edustat ja takaat, että tämän Sopimuksen ehdot sähköisesti hyväksyvänä henkilönä sinulla on valtuudet ja valtuudet hyväksyä tämä sopimus itsesi ja minkä tahansa organisaation puolesta, jota aiot edustaa.